Tuesday, 13 September 2011

PENJAJAHAN BRITISH TELAH MERUBAH WAJAH ISLAM DI MALAYSIA

PENDAHULUAN
Islam telah lama sampai ke Malaysia. Ini merujuk kepada beberapa faktor sejarah sama ada bentuk lapuran, catatan atau prasasti yang ditemui. Pengislaman di Malaysia telah berlaku sejak kurun ke 9 masihi dan selewat-lewatnya kurun ke 12 atau 13 masihi dan bukannya kurun ke 15 seperti yang didakwa oleh sejarawan Barat. Iaitu ia bermula dari Melaka dengan pengislaman Parameswara. Dengan kedatangan Islam ke Malaysia ini banyak perubahan yang telah dibuat dari segi corak kehidupan, pemerintahan dan juga ekonomi. Bukan itu sahaja Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Tanah Melayu telah menjadi tumpuan penduduk seluruh Nusantara kerana kegiatan agama yang ada di negara itu.

Tetapi keamanan yang dirasai ini telah diganggu gugat oleh kedatangan British. British mula menjajah Tanah Melayu sejak kejatuhan Melaka lagi iaitu 1511. Dimana pada mulanya Portugis menjajah Melaka kemudian diambil alih oleh Belanda pada 1641. Dan yang terkemudian adalah British. British mula-mula datang ke Tanah Melayu dan telah mengambil Pulau Pinang daripada tangan Sultan Kedah pada 1786, menduduki Melaka untuk sementara waktu 1795 - 1818. Melalui langkah-langkah ini British telah berjaya menguasai dan menjajah tanahair kita sepenuhnya. Dengan penjajahan British ini telah banyak perubahan berlaku terutama dari segi pentadbiran, pendidikan dan cara hidup masyarakat Islam. Walaupun penjajahan ini banyak mengubah wajah Islam di Malaysia tetapi tidak sepenuhnya kerana ketebalan keimanan sesetengah golongan masih kuat. 

ISLAM SELEPAS PENJAJAHAN
Penjajahan Barat telah membawa berbagai kesan terhadap umat Islam. Terutamanya berkenaan kehilangan kuasa politik dan pemerintahan daripada pimpinan orang-orang Islam sendiri kepada pimpinan kuasa Barat yang beragama Kristian. Penguasaan penjajah ini adakalanya secara langsung ( direct rule ) ataupun tidak langsung ( indirect rule ) apabila mereka memerintah melalui penguasa-penguasa tradisional yang hanya dijadikan sebagai boneka sahaja. Sebelum kedatangan British, agama Islam tidak dipisahkan dari sistem politik Melayu. Dalam Undang-undang Melayu Lama atau Hukum Kanun masih terdapat hukum-hukum Islam yang masih digunakan seperti hukum potong tangan untuk kesalahan mencuri dan hukuman sebat atau rotan untuk mereka yang berzina. Hakikat ini diakui sendiri oleh Hakim-hakim Lord Action dan Thomas dalam kes Ramah lawan Laton ( 1927 )2 yang mana dikatakan bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang asal negeri ini bukan undang-undang asing.
Bagaimanapun dengan kedatangan British, mulalah diperkenalkan dengan sistem pentadbiran sekular, bahawa antara agama dengan politik terdapat jarak yang tidak mungkin diketemukan. Pemisahan ini lebih bererti dalam Perjanjian Pangkor 1874 yang menegaskan semua urusan pentadbiran diserahkan kepada Residen British kecuali soal-soal agama ( disempitkan maknanya ) dan adat istiadat Melayu. Seterusnya kepada pembentukkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. British telah mula menentukan corak pemerintahan, pentadbiran dan keputusan dasar yang penting berhubung dengan sesebuah negeri Melayu bahkan dapat menantukan kedudukan seseorang raja yang dilantik memerintah negeri.3 Ini telah menunjukkan bagaimana British telah berjaya mengubah wajah Islam di Malaysia dalam pentadbiran dengan perkenalkan pentadbiran serta undang-undang sekular. Dimana lebih pentingkan keduniaan tidak berkaitan dengan agama dan ia juga telah mengenepikan sebahagian besar undang-undang Islam. Kita dapat lihat dalam kes, dimana Residen-residen yang memberi nasihat-nasihat di Majlis-majlis Negeri telah campurtangan kerja-kerja para kadi. Kerana bagi mereka urusan nikah dan cerai libatkan hal keselamatan dalam negeri. Sebab itu British telah tentukan perlantikan, pendapatan, pengantungan dan pemecataan kadi-kadi. Tindak tanduk kadi juga telah diawasi dan kadang-kadang penyelesaian masalah dipindahkan kepada Majistret-majistret. Ini menunjukkan pentadbiran undang-unddang Islam yang tadinya bebas tidak bererti lagi. Walaupun begitu hakikatnya undang-undang British yang diperkenalkan tidaklah diambil sepenuhnya kerana undang-undang Islam masih kukuh dijiwa rakyat Malaysia.
Selain penjajahan dalam pentadbiran, British juga telah mengubah wajah Islam di Malaysia dalam bidang pendidikan. Dimana hasrat sebenar penjajah British ke Malaysia adalah untuk mengubah corak pegangan hidup masyarakat Melayu dan juga pemikiran mereka agar menyanjungi kehebatan Barat. Satu sistem pendidikan telah diadakan, keseluruhan aspek dan sistem nilai serta kebudayaan penduduk tempatan dibentuk dan diindoktrinasikan dengan pengaruh kebudayaan, sikap dan pandangan Barat. Pada peringkat awal sistem pendidikan British yang berbentuk formal diperkenalkan di negeri-negeri lain sebagai cawangannya.
Penubuhan sekolah-sekolah ini dibawah budi bicara, daya usaha dan pengawasan badan pengembangan agama Kristian.8 Oleh itu sambutan rakyat tempatan sangat dingin. Ini kerana pada peringkat awal pendidikan bagi masyarakat tempatan masih di institusi masjid, rumah dan surau yang terkenal sebagai Sekolah Quran atau Sekolah Agama9 dan mereka sanggup lagi untuk melanjutkan pendidikan tentang agama ke peringkat lebih tinggi di hantar ke Patani, Makkah dan Mesir. Selain itu ibu bapa masyarakat tempatan juga takut untuk menghantar anak ke Sekolah British sebab dikhuatiri anak-anak mereka nanti akan masuk Kristian. Dengan kegagalan awal ini, British telah mencuba taktik yang baru iaitu dengan mencampuri serta mengambil alih pentadbiran Sekolah Agama untuk diletakkan dibawah pengawalan mereka.
Sejak 1854, Sekolah Agama pentadbirannya telah diambil alih dengan dibiayai pengajian dan diberi bantuan penuh. Kurikulumnya diubah, pentadbiran dan perjalanan sekolah berubah corak. Masa persekolahan dibahagikan dua, pagi untuk pelajaran akademik iaitu Sekolah Melayu dan petang untuk pelajaran agama iaitu Sekolah Quran. Ini telah menunjukkan satu doktrin yang cuba memisahkan antara ilmu agama dan akademik. Manakala pula Sekolah Agama sangat diabaikan berbanding Sekolah Kebangsaan yang banyak pembaharuan serta bantuan diberikan. Dengan memisahkan kedua-dua jenis sekolah ini boleh melahirkan individu-individu atau masyarakat yang tempang atau tidak seimbang.
Kemudian penjajah British makin kuat dan mereka menguasai pendidikan serta pelajaran. Strategi yang diatur melalui sektor pendidikan ini menjalarlah idea-idea, pandangan-pandangan hidup Barat itu ke dalam jiwa dan pemikiran rakyat umum tanpa disedari sehingga terjadilah revolusi kebudayaan. Akibatnya dongkollah aqidah agama dan padamlah semangat keagamaan, bertukarlah semangat perlumbaan yang merupakan pendorong terbesar kemajuan, dari jiwa agama berkuranglah kemahuan memperdalamkan pengetahuan agama.
Begitu juga dengan konsep kekeluargaan yang mana penjajah British telah mengubah kedudukan suami di dalam keluarga iaitu isteri lebh dipentingkan berbanding suami. Sedangkan di dalam Islam suami mempunyai kedudukan tinggi sebagai ketua keluarga dan dia boleh membuat sebarang keputusan tanpa menganiayai isteri dan ahli keluarganya. Tapi British telah mengubah dengan isteri turut sama boleh berkuasa dalam keluarga itu dan ada kalanya isteri-isteri yang telah meninggikan suara apabila berkata dengan suaminya. Sedangkan ajaran Islam tidak membenarkan ini.
Perubahan yang paling nyata telah dilakukan oleh British di Malaysia adalah corak pergaulan. Yang mana ia telah mengamalkan corak pergaulan bebas diantara masyarakat ataupun jantina, sedangkan dalam Islam hal pergaulan amat sensitif. Ini kerana ada jurang atau tembok pemisah pergaulan antara lelaki atau perempuan yang bukan muhrim. Tetapi ini telah diketepikan setelah Malaysia dijajah oleh British.
Dengan teknologi moden yang dibawa masa penjajahan British menyebabkan anggota masyarakat, termasuk Pak Lebai dan Pak Haji begitu mudah terseret untuk jadi penonton pertunjukkan fesyen di Paris dan Pertandingan Ratu Cantik di New York melalui televesyen. Penumpahan dan pengaliran maklumat yang bersumberkan ideologi luar, yang didasari oleh kebudayaan asing dan ditentukan oleh kepentingan nasional negara penyedia berita dan cerita juga boleh mengakibatkan penjajahan fikiran yang boleh merosakkan aqidah dan kehidupan Islamiyah.
Apabila penganut Islam sendiri menolak sistem hidup Islam dan menganggapnya sebagai satu cara hidup kurun ke 7, maka penolakkan itu merangkumi semua aspek samada nilai-nilai unik ataupun universalnya. Ini termasuklah keadilan sosial menerusi sistem zakat. Ertinya pembangunan ekonomi yang tidak berteraskan tauhid telah membawa kepada devolusi kedudukan akhlak - moral Islam sehingga ia hanya berkembang dalam lingkungan, pegangan dan pembabitan perbadi sahaja.13 Dalam bidang ekonomi, penjajahan British juga ttelah berjaya mengubah pegangan Islam yang pernah digunakan. Antaranya di dalam sukatan dan juga aktiviti perniagaan serta jual beli yang diperkenalkan. Jikalau dahulu Islam mengharamkan riba' atau bunga ataupun faedah semasa menjalankan aktiviti perdagangan tapi setelah penjajahan aktiviti inni adalah penting untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda. Aktiviti ini kekal hingga sekarang.
KESIMPULAN
Islam dapat hidup di Malaysia dan tentang segala percubaan yang hendak melemahkannya. Walaupun demikian usaha-usaha musuh Islam itu telah berjaya juga melemahkan keimanan dan roh keislaman dalam hati sebilangan besar dari generasi yang mendapat pendidikan pada zaman penjajahan dan selepas penjajahan British. 
Sungguh pun Negara Malaysia telah dimerdekakan, namun pemikiran sebilangan pemimpin dan sebahagian penduduknya masih tetap dijajah.

RUJUKAN
1. Abdul Rahman Haji Abdullah, Pemikiran Islam Masa Kini : Sejarah dan Aliran, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987.
2. Abdul Rahman Haji Abdullah, Sejarah dan Pemikiran Islam, Penerbitan Pena Sdn Bhd, Selangor, 1981.
3. Abdullah Ishak, Islam Di Nusantara, Al - Rahmaniah, Malaysia, 1990.
4. Aziz Deraman, Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kuala Lumpur, 1975.
5. Khoo Kay Kim, Tamadun Islam Di Malaysia, Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur, 1980.
6. Muhamad Abu Bakar, Delima Dakwah : Pengislaman Dalam Era Pensejagatan, Pemikir (bil 10), 1997.
7. Muhamad Abu Bakar, Selepas Kebangkitan Semula Islam ? Pengislaman dan Pensejagatan Masa Kini Satu Overview, Ilmu Masyarakat XVl. 
8. Zubeir Ahmad, Apa Derita Dunia Bila Islam Mundur, Media Da'wah, Jakarta Pusat, 1983. 
9. Kamus Dewan (edisi 3), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1994

1 comment:

  1. Terima kasih atas berbagi ilmu dan informasinya sahabat...

    ReplyDelete