Friday, 9 September 2011

Urutan Khalifah Dalam Sejarah Islam

Kebanyakan diantara umat muslim mengetahui tentang Khilafah, tapi mungkin tidak ramai yang tahu tentang urutan-urutan khilafah sepanjang sejarah Islam. Pada kesempatan ini saya mencoba memposting artikel tentang urutan khilafah Islamiyah, dengan harapan ianya bermanfaat bagi kita semua
Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 623 M, umat Islam segera membai'ah Syaidina Abu Bakar ra sebagai pengganti menjadi khalifah yang pertama. Istilah pengganti ini dalam bahasa Arab adalah khalifah. Lengkapnya, khalifatu rasulillah atau pengganti Rasulullah. Maksudnya bukan menggantikan tempat kenabian Muhammad SAW, melainkan posisi beliau sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Sebab nabi kita itu selain sebagai Rasul, juga berperanan sebagai pemimpin tertinggi umat Islam.

Selain itu, ada juga sebutan lain buat posisi tertinggi umat Islam sedunia, yaitu istilah Amirul Mukminin. Artinya adalah pemimpin umat Islam.
1.  Khilafah Rasyidah
Khilafah Rasidah berdiri tepat di hari wafatnya Rasululllah SAW. Terdiri dari 4 orang atau 5 orang sahabat nabi yang menjadi khalifah secara bergantian. Mereka adalah:
• Abu Bakar as-Shiddiq ra (tahun 11-13 H/632-634 M)
• 'Umar bin Khatthab ra (tahun 13-23 H/634-644 M)
• 'Othman bin 'Affan ra (tahun 23-35 H/644-656 M)
• 'Ali bin Abi Thalib ra (tahun 35-40 H/656-661 M) dan
• Al-Hasan bin 'Ali ra (tahun 40 H/661 M)
Masa berlakunya selama kurang lebih 30 tahun. Disebut juga sebagai khilafah rasyidah karena kedudukan mereka sebagai sahabat nabi yang mendapat petunjuk. Dan memang ada pesan dari Rasulullah untuk mentaati para khalifah rasyidah ini.
2. Khilafah Bani Umayyah
Khilafah ini berpusat di Syiria, iaitu di kota Damaskus. Kerajaan ini bertahan untuk jangkamasa 89 tahun, setelah era khulafa ar-rasyidin selesai. Khalifah pertama adalah Mu'awiyyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Adapun waktu pemerintahan mereka sebagai berikut:
• Mu'awiyyah bin Abi Sufyan (tahun 40-64 H/661-680 M)
• Yazid bin Mu'awiyah (tahun 61-64 H/680-683 M)
• Mu'awiyah bin Yazid (tahun 64-65 H/683-684 M)
• Marwan bin Hakam (tahun 65-66 H/684-685 M)
• Abdul Malik bin Marwan (tahun 66-86 H/685-705 M)
• Walid bin 'Abdul Malik (tahun 86-97 H/705-715 M)
• Sulaiman bin 'Abdul Malik (tahun 97-99 H/715-717 M)
• 'Umar bin 'Abdul 'Aziz (tahun 99-102 H/717-720 M)
• Yazid bin 'Abdul Malik (tahun 102-106 H/720-724M)
• Hisyam bin Abdul Malik (tahun 106-126 H/724-743 M)
• Walid bin Yazid (tahun 126 H/744 M)
• Yazid bin Walid (tahun 127 H/744 M)
• Ibrahim bin Walid (tahun 127 H/744 M)
• Marwan bin Muhammad (tahun 127-133 H/744-750 M)
Sebenarnya khilafah Bani Ummayah ini punya salasilah yang panjang, sebab satu dari keturunan mereka ada yang menyeberang ke semenanjung Iiberia dan masuk ke Sepanyol. Di Sepanyol mereka kemudian mendirikan khilafah tersendiri yang bebas dari khilafah besar Bani Abbasiyah.
2.       Khilafah Bani Abbasiyah
Kemudian pemerintahan kekhilafahan beralih ke tangan Bani 'Abasiyah yang berpusat di Baghdad. Tempoh masa pemerintahan khilafah ini sekitar 446 tahun. Khalifah pertama adalah Abu al-'Abbas al-Safaah. Sedangkan khalifah terakhirnya Al-Mutawakil 'Ala al-Allah.
Secara lengkapnya masa kekuasaan mereka sebagai berikut:
                    Abul 'Abbas al-Safaah (tahun 133-137 H/750-754 M)
                    Abu Ja'far al-Manshur (tahun 137-159 H/754-775 M)
                    Al-Mahdi (tahun 159-169 H/775-785 M)
                    Al-Hadi (tahun 169-170 H/785-786 M)
                    Harun al-Rasyid (tahun 170-194 H/786-809 M)
                    Al-Amiin (tahun 194-198 H/809-813 M)
                    Al-Ma'mun (tahun 198-217 H/813-833 M)
                    Al-Mu'tashim Billah (tahun 618-228 H/833-842M)
                    Al-Watsiq Billah (tahun 228-232 H/842-847 M)
                    Al-Mutawakil 'Ala al-Allah (tahun 232-247 H/847-861 M)
                    Al-Muntashir Billah (tahun 247-248 H/861-862 M)
                    Al-Musta'in Billah (tahun 248-252 H/862-866 M)
                    Al-Mu'taz Billah (tahun 252-256 H/866-869 M)
                    Al-Muhtadi Billah (tahun 256-257 H/869-870 M)
                    Al-Mu'tamad 'Ala al-Allah (tahun 257-279 H/870-892 M)
                    Al-Mu'tadla Billah (tahun 279-290 H/892-902 M)
                    Al-Muktafi Billah (tahun 290-296 H/902-908 M)
                    Al-Muqtadir Billah (tahun 296-320 H/908-932 M)
                    Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H/932-934 M)
                    Al-Radli Billah (tahun 323-329 H/934-940 M)
                    Al-Muttaqi Lillah (tahun 329-333 H/940-944 M)
                    Al-Musaktafi al-Allah (tahun 333-335 H/944-946 M)
                    Al-Muthi' Lillah (tahun 335-364 H/946-974 M)
                    Al-Tha`i' Lillah (tahun 364-381 H/974-991 M)
                    Al-Qadir Billah (tahun 381-423 H/991-1031 M)
                    Al-Qa`im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M)
                    Al-Mu'tadi Bi Amrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M)
                    Al-Mustadhhir Billah (tahun 487-512 H/1094-1118 M)
                    Al-Mustarsyid Billah (tahun 512-530 H/1118-1135 M)
                    Al-Rasyid Billah (tahun 530-531 H/1135-1136 M)
                    Al-Muqtafi Liamrillah (tahun 531-555 H/1136-1160 M)
                    Al-Mustanjid Billah (tahun 555-566 H/1160-1170 M)
                    Al-Mustadli`u Biamrillah (tahun 566-576 H/1170-1180 M)
                    Al-Naashir Lidinillah (tahun 576-622 H/1180-1225 M)
                    Al-Dhahir Biamrillah (tahun 622-623 H/1225-1226 M)
                    Al-Mustanshir Billah (tahun 623-640 H/1226-1242 M)
                    Al-Musta'shim Billah (tahun 640-656 H/1242-1258 M)
                    Al-Mustanshir Billah II (tahun 660-661 H/1261-1262 M)
                    Al-Haakim Biamrillah I (tahun 661-701 H/1262-1302 M)
                    Al-Mustakfi Billah I (tahun 701-732 H/1302-1334 M)
                    Al-Watsiq Billah I (tahun 732-742 H/1334-1343 M)
                    Al-Haakim Biamrillah II (tahun 742-753 H/1343-1354 M)
                    Al-Mu'tadlid Billah I (753-763 H/1354-1364 M)
                    Al-Mutawakil 'Ala al-Allah I (th. 763-785 H/1364-1386 M)
                    Al-Watsir Billah II (tahun 785-788 H/1386-1389 M)
                    Al-Musta'shim (tahun 788-791 H/1389-1392 M)
                    Al-Mutawakil 'Ala al-Allah II (th. 791-808 H/1392-1409 M)
                    Al-Musta'in Billah (tahun 808-815 H/1409-1416 M)
                    Al-Mu'tadlid Billah II (tahun 815-845 H/1416- 1446 M)
                    Al-Mustakfi Billah II (tahun 845-854 H/1446-1455 M)
                    Al-Qa`im Biamrillah (tahun 754-859 H/1455-1460 M)
                    Al-Mustanjid Billah (tahun 859-884 H/1460-1485 M)
                    Al-Mutawakil 'Ala al-Allah III (th 884-893 H/1485-1494 M)
                    Al-Mutamasik Billah (tahun 893-914 H/1494-1515 M)
                    Al-Mutawakil 'Ala al-Allah IV (th 914-918 H/1515-1517 M)
Khilafah Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Tartar (Mongol), sehingga umat Islam sempat hidup selama 3.5 tahun tanpa adanya khalifah. Namun kurun waktunya hanya terpaut 3 tahun setengah saja dan kemudiannya tertegak kerajaan khilafah Osmaniyah.
4. Khilafah Bani Osmaniyyah
Khilafah Bani Osmaniyyah tercatat memiliki 30 orang khalifah, yang berlangsung mulai dari abad 10 Hijriah atau abad ke enam belas Masihi. Nama-nama mereka sebagai berikut:
                    Salim I (tahun 918-926 H/1517-1520 M)
                    Sulaiman al-Qanuni (tahun 926-974 H/1520-1566 M)
                    Salim II (tahun 974-982 H/1566-1574 M)
                    Murad III (tahun 982-1003 H/1574-1595 M)
                    Muhammad III (tahun 1003-1012 H/1595-1603 M)
                    Ahmad I (tahun 1012-1026 H/1603-1617 M)
                    Mustafa I (tahun 1026-1027 H/1617-1618 M)
                    'Osman II (tahun 1027-1031 H/1618-1622 M)
                    Mustafa I (tahun 1031-1032 H/1622-1623 M)
                    Murad IV (tahun 1032-1049 H/1623-1640 M)
                    Ibrahim I (tahun 1049-1058 H/1640-1648 M)
                    Muhammad IV (tahun 1058-1099 H/1648-1687 M)
                    Sulaiman II (tahun 1099-1102 H/1687-1691 M)
                    Ahmad II (tahun 1102-1106 H/1691-1695 M)
                    Mustafa II (tahun 1106-1115 H/1695-1703 M)
                    Ahmad III (tahun 1115-1143 H/1703-1730 M)
                    Mahmud I (tahun 1143-1168 H/1730-1754 M)
                    'Utsman III (tahun 1168-1171 H/1754-1757 M)
                    Mustafa III (tahun 1171-1187 H/1757-1774 M)
                    'Abdul Hamid I (tahun 1187-1203 H/1774-1789 M)
                    Salim III (tahun 1203-1222 H/1789-1807 M)
                    Mustafa IV (tahun 1222-1223 H/1807-1808 M)
                    Mahmud II (tahun 1223-1255 H/1808-1839 M)
                    Abdul Majid I (tahun 1255 H-1277 H/1839-1861 M)
                    'Abdul 'Aziz I (tahun 1277-1293 H/1861-1876 M)
                    Murad V (tahun 1293-1293 H/1876-1876 M)
                    'Abdul Hamid II (tahun 1293-1328 H/1876-1909 M)
                    Muhammad Risyad V (tahun 1328-1338 H/1909-1918 M)
                    Muhammad Wahiddin (II) (th. 1338-1340 H/1918-1922 M)
                    'Abdul Majid II (tahun 1340-1342 H/1922-1924 M).
Khalifah terakhir umat Islam sedunia adalah 'Abdul Majid II. Selepas tumbangnya khilafah terakhir ini, berarti umat Islam telah hidup lebih dari (2011-1924= 87 tahun) tanpa kerajaan khilafah yang menyatukan.
Kepastian Kembalinya Khilafah
Lepas dari realiti di lapangan yang kurang menggembirakan, di mana umat Islam saat in menjadi pengikut negara barat, kekayaan alam mereka dijarah, ekonomi mereka dikawal, nilai mata wang mereka sangat rendah, hutang luar negera mereka bertompok tak terbayar, pemuda pemudi mereka dirosakkan akhlaknya, wanita mereka menjadi hamba syahwat, bahkan masih ditambah lagi dengan Islam liberal dan sebagainya, namun masih ada harapan.
Kita masih menemukan satu hadits dari Rasulullah SAW yang cukup melegakan, yaitu khabar gembira dari Rasulullah bahwa suatu saat, khilafah ini akan kembali terbentuk, bahkan dengan kualiti yang rasyidah itu.
Sabda Rasulullah saw, "Kemudian akan tegak Khilafah Rasyidah yang sesuai dengan manhaj Nabi”.
Namun tentunya khilafah ini tidak akan terbentuk begitu saja, hanya dengan doa dan diam saja. Atau hanya dengan bercakap dan demonstrasi saja. Setiap umat Islam meski bertenaga dan bersemangat untuk saling menguatkan dan saling menyokong semua upaya untuk kembali kepada khilafah Islamiyah. Sebab setiap elemen umat punya potensi yang mungkin tidak dimiliki oleh saudaranya yang lain. Maka seruan untuk kembali kepada khilafah seharusnya bukan sekedar gerakan bibir, namun harus diiringi dengan usaha yang bersungguh-sungguh, pembinaan dan pengkaderan 1.5 billion umat, pendidikan dan sekian banyak pos-pos penting umat. Lantas diiringi juga dengan kebesaran hati, sikap terbuka serta jiwa kepemimpinan dunia Islam yang mumpun. Setiap perbezaan pendapat tidak dijadikan sebagai punca perbalahan dan perpecahan ummah. Seharusnya kita meraikan perbezaan tersebut selagi ia tidak lari dari perkara pokok.

9 comments:

 1. khilafah ke khalifah bos ?.. kompius skit..

  ReplyDelete
 2. kenapa macam bahasa indonesia ye?tapi artikel ini memang bagus..good job!

  ReplyDelete
 3. apa pon good info bro...dh beli paper metro semalam ?

  ReplyDelete
 4. hello, nice blog you have, i am thinking you might like to exchange link with me so i can visit you everyday if i have my time, if you want to please visit back here and comment on the exchange link section so i know, thanks! http://literasura.blogspot.com

  ReplyDelete
 5. khairul : dah baca metro semalam, info yang mana ya.

  Teacher: mungkin pengaruh bacaan barangkali. Kebanyakan bahan2 bacaan kita sekarang banyak yang diterbitkan di seberang dan ianya menjadi koleksi saya.

  ReplyDelete
 6. ijin copy paste ya??? untuk menyebarkan ilmu....

  ReplyDelete
 7. gambar bro khairul
  dan kereta yang diubahsui bro khairul
  masuk paper metro :)

  ReplyDelete
 8. ada dalam teks sejarah tingkatan empat sebahagiannya

  ReplyDelete
 9. Betul tu...betapa kita jauh dari zaman Rasulullah. Hidup bersendiri, hanya memegang sunnah yg dibawanya...tnpa bimbinganya. Sudah follow anda, sudi2 lah follow sy juga. Terima kasih sudi singgah blog saya.

  ReplyDelete